Statutaire naam:              
Ook bekend als:              
RSIN/Fiscaalnummer:      
Ons adres:                      
Postcode:                        
Plaats:                            
Telefoon:                         

E-mail:                            
Website:                          

Ideële stichting wereldwinkel Barendrecht
Wereldwinkel Barendrecht
802658313
Middenbaan 107
2991 CS 
Barendrecht
0180-622134

[email protected]
www.wereldwinkelbarendrecht.nl

Ons bestuur:

Mees Hoogerwerf
Hans Ruissen
Bas Herweijer

Suze Emaar

voorzitter
secretaris
penningmeester

Lid

Onze doelstelling:  
De stichting stelt zich ten doel het bevorderen in Barendrecht en omstreken van die sociaal politieke herstructurering die nodig is om tot een rechtvaardige samenleving te komen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Ons beleid:            
Ons beleid is erop gericht een winkel in te richten en in stand te houden waar FairTrade producten worden verkocht en het verstrekken van informatie en geven van voorlichting over FairTrade en wereldhandelsstructuren.

Beloningsbeleid:
Wereldwinkel Barendrecht is een vrijwilligersorganisatie.
Bestuursleden en medewerkers ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig verrichte werkzaamheden. Alle bestuursleden en medewerkers kunnen noodzakelijk gemaakte kosten ten behoeve van Wereldwinkel Barendrecht vergoed krijgen, onder overlegging van de brondocumenten.

Financieel verslag: 
Staat van Baten en Lasten over de periode 1 januari t/m 31 december 2023.